Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове пазара

Най-актуални страници пазара

 • Работни календари с 4 тела Лайт Календари 4 тела Лайт

 • Отлични цени и наличности - ПВЦ канали за климатици, тръби и кабели, Кабелни канали за климатици ПВЦ, PVC канали за климатици, пвц канал за сриване на тръби и кабели ПВЦ канали

 • Азиатските съкровища - Хонг Конг, Макао и Тайван 09.11.2019г.  » ...

 • Европроекти и консултански услуги

  ПРИОРИТЕТНА ОС № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”


  Основни направления:

  1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица;

  2. Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 24 г.;

  3.Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда;

  4. Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия;

  5. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи;

  6. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.