Attention!
www.yotov-consult.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове управление

 • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интер ...

 • Европроекти и консултански услуги

  Сертифициране

  Йотов Консулт, чрез своите акредитирани партньори, предоставя услуги за подготовка и сертификация на системи за управление на качеството, за които е възможно получаване на безвъзмездно финансиране от различни финансови източници в т.ч.:

  - ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството;

  - ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда;

  - ISO 20000-1:2011 - Системи за управление на IT услуги;

  - ISO 22000:2005 - Системи за управление на безопасността на храните;

  - ISO 27001:2013 - Системи за управление на информационната сигурност;

  - OHSAS 18001:2007 - Системи за управление здравето и безопасността при работа;

  - ISO 13485:2003 - Медицински устройства, системи за управление на качеството;

  - ISO 50001:2011 - Системи за управлението на енергията (СУЕ).

  Предимства на сертификацията

  - Легитимно и безпристрастно доказателство за Клиентите, обществото и международните партньори, че управлението в сертифицираната фирма е съпоставимо и адекватно с водещите световни фирми.

  - Нови бизнес възможности за организациите, търсещи пазар на продуктите си в чужбина;

  - Повишава удовлетвореността на клиентите и авторитета на Организацията пред нейните настоящи и бъдещи клиенти, националните органи и международни институции;

  - Увеличава паричната възвръщаемост;

  - Подобрява ефективността на процесите;

  - Гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги на Клиента, чрез качествено управление.