Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Нови 4.8 млн. лева за фотоволтаици и къщи за гости

Фонд „Земеделие” одобри субсидии на стойност 4 797 745 лв. по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони.

 

  Десет от проектите са за изграждане на къщи за гости с капацитет между 6 и 28 легла. Друг, по-голям проект, предвижда конструкцията на семеен хотел с 54 легла. Повечето кандидати ще осигурят и атракции за гостите си като басейни, туристическа столова, аудио-видео студио или разходка с велосипеди. Със средства от ПРСР ще бъдат построени и база за отдих и спорт и многофункционална сграда с офис, минимаркет и бистро.

 

 Останалите 5 одобрени проекта са за изграждане на фотоволтаични централи с мощност между 27 и 105 kWp.


Проект на "Йотов Консулт" на първо място по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ Къща на камъка”   ООД, гр.Враца     в категорията   микро...

Работодателите могат да подобрят организацията и условията на труд в своите предприятия с безвъзмездно финансиране
Работодатели от цялата страна могат да получат безвъзмездно финансиране до 391  166 лева, за...

Проекти за устойчив туризъм могат да се реализират в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил
Регионалните и местни администрации, обществени културни институти, неправителствени организации и...

Преработвателите на мляко и млечни продукти могат да получат безвъзмездна финансова помощ
Предстои прием на проекти на предприятия в сектор мляко и млечни продукти, чрез които...

Предприятията, преработващи плодове, зеленчуци и гъби могат да се възползват от безвъзмездно финансиране
Микро, малки, средни и големи предприятия, както и земеделски производители могат да кандидатстват...