Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Нови 4.8 млн. лева за фотоволтаици и къщи за гости

Фонд „Земеделие” одобри субсидии на стойност 4 797 745 лв. по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони.

 

  Десет от проектите са за изграждане на къщи за гости с капацитет между 6 и 28 легла. Друг, по-голям проект, предвижда конструкцията на семеен хотел с 54 легла. Повечето кандидати ще осигурят и атракции за гостите си като басейни, туристическа столова, аудио-видео студио или разходка с велосипеди. Със средства от ПРСР ще бъдат построени и база за отдих и спорт и многофункционална сграда с офис, минимаркет и бистро.

 

 Останалите 5 одобрени проекта са за изграждане на фотоволтаични централи с мощност между 27 и 105 kWp.


Ранкинг от точки по мярка 6.1, позната като "Млад фермер"
Към настоящия момент ранкингът от точки, над който проектите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за...

Йотов Консулт във Варна
Експертите на "Йотов Консулт"  ще бъдат в град Варна на 05.09.2015г. Всички, които желаят...

Къщи за гости, автосервизи, услуги и търговия в малки общини
Програма със 75% безвъзмездна финансова помощ ще подпомага изграждането и оборудването на къщи за...

Предстои прием за млекопреработватели, месопреработватели, мелници и консервни предприятия
Предстои прием за преработватели в следните сектори с до 60% безвъзмедно финансиране: 1. мляко и...

Проект на Йотов Консулт по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е класиран на първо място
Проект "Реконструкция на отоплителната инсталация в общинска администрация Белоградчик" по програма...