Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Нови 4.8 млн. лева за фотоволтаици и къщи за гости

Фонд „Земеделие” одобри субсидии на стойност 4 797 745 лв. по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони.

 

  Десет от проектите са за изграждане на къщи за гости с капацитет между 6 и 28 легла. Друг, по-голям проект, предвижда конструкцията на семеен хотел с 54 легла. Повечето кандидати ще осигурят и атракции за гостите си като басейни, туристическа столова, аудио-видео студио или разходка с велосипеди. Със средства от ПРСР ще бъдат построени и база за отдих и спорт и многофункционална сграда с офис, минимаркет и бистро.

 

 Останалите 5 одобрени проекта са за изграждане на фотоволтаични централи с мощност между 27 и 105 kWp.


Йотов Консулт в Пловдив
Екипът на "Йотов Консулт" продължава информационните семинари в страната. Експерти на "Йотов...

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020г.
Съгласно проекта на индикативната годишна работна програма по Програма за морско дело и рибарство...

Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: подобряване на условията за равен достъп...

Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение
Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите...

Йотов Консулт в Стара Загора
На 16.09.2015г. "Йотов Консулт" провежда безплатен семинар на тема "Безвъзмездна помощ в подкрепа...