Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

По-лесно финансиране за НПО след 2013 г

Неправителствените организации (НПО) да разполагат с по-облекчени процедури при финансирането им от европейските фондове през 2013 г. За това са се споразумели на среща в края на миналаат седмица министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и представители на неправителствените организации, предаде БТА.

Всяка година неправителственият сектор получава от държавния бюджет 10 милиона лева. Процедурата, по която се отпускат парите, обаче трябва да се промени, смятат управляващи и представители на неправителствените организации. "Необходима е ясна държавна политика за развитие на гражданското общество”, посочи Любен Панов от Българския център за нестопанско право.

България просто е на дъното, на последните места в опашката. Македония има стратегия държавна за развитие на гражданското общество. В момента нито една държавна институция няма в своя ресор взаимодействие или развитие на гражданското общество като такова в България, каза Панов, цитиран от БНР.

Според министъра съществуващият модел за финансиране на НПО от страна на държавния бюджет е несъвършен и се нуждае от промяна.

За целта ще бъде създадена работна група с експерти от екипа на министър Дончев и от други министерства, които съвместно с представители на организациите да изработят предложение за усъвършенстване на механизма за финансиране още през 2013 година.

Работната група ще има задача да посочи държавен орган, който да осъществява прекия диалог с НПО-та, както и да поеме инициативата за изработване на дългосрочен документ или стратегия за съвместна дейност на администрацията с неправителствените организации. Тя трябва да бъде представена до края на май в Министерството на финансите.

Постигнат е консенсус, че средствата трябва да се раздават на конкурсен принцип, а не чрез директно предоставяне на субсидии.


Ранкинг от точки по мярка 6.1, позната като "Млад фермер"
Към настоящия момент ранкингът от точки, над който проектите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за...

Йотов Консулт във Варна
Експертите на "Йотов Консулт"  ще бъдат в град Варна на 05.09.2015г. Всички, които желаят...

Къщи за гости, автосервизи, услуги и търговия в малки общини
Програма със 75% безвъзмездна финансова помощ ще подпомага изграждането и оборудването на къщи за...

Предстои прием за млекопреработватели, месопреработватели, мелници и консервни предприятия
Предстои прием за преработватели в следните сектори с до 60% безвъзмедно финансиране: 1. мляко и...

Проект на Йотов Консулт по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е класиран на първо място
Проект "Реконструкция на отоплителната инсталация в общинска администрация Белоградчик" по програма...