Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

По-лесно финансиране за НПО след 2013 г

Неправителствените организации (НПО) да разполагат с по-облекчени процедури при финансирането им от европейските фондове през 2013 г. За това са се споразумели на среща в края на миналаат седмица министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и представители на неправителствените организации, предаде БТА.

Всяка година неправителственият сектор получава от държавния бюджет 10 милиона лева. Процедурата, по която се отпускат парите, обаче трябва да се промени, смятат управляващи и представители на неправителствените организации. "Необходима е ясна държавна политика за развитие на гражданското общество”, посочи Любен Панов от Българския център за нестопанско право.

България просто е на дъното, на последните места в опашката. Македония има стратегия държавна за развитие на гражданското общество. В момента нито една държавна институция няма в своя ресор взаимодействие или развитие на гражданското общество като такова в България, каза Панов, цитиран от БНР.

Според министъра съществуващият модел за финансиране на НПО от страна на държавния бюджет е несъвършен и се нуждае от промяна.

За целта ще бъде създадена работна група с експерти от екипа на министър Дончев и от други министерства, които съвместно с представители на организациите да изработят предложение за усъвършенстване на механизма за финансиране още през 2013 година.

Работната група ще има задача да посочи държавен орган, който да осъществява прекия диалог с НПО-та, както и да поеме инициативата за изработване на дългосрочен документ или стратегия за съвместна дейност на администрацията с неправителствените организации. Тя трябва да бъде представена до края на май в Министерството на финансите.

Постигнат е консенсус, че средствата трябва да се раздават на конкурсен принцип, а не чрез директно предоставяне на субсидии.


Проекти за устойчив туризъм могат да се реализират в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил
Регионалните и местни администрации, обществени културни институти, неправителствени организации и...

Преработвателите на мляко и млечни продукти могат да получат безвъзмездна финансова помощ
Предстои прием на проекти на предприятия в сектор мляко и млечни продукти, чрез които...

Предприятията, преработващи плодове, зеленчуци и гъби могат да се възползват от безвъзмездно финансиране
Микро, малки, средни и големи предприятия, както и земеделски производители могат да кандидатстват...

Увеличаване на бюджета по схема "Ново работно място 2015"
Във връзка с големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП...

Приемът по подмярка 4.2 стартира от 30 ноември
Приемът по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР...