Министерство на образованието и науката

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Министерство на образованието и науката

Актуализиран график за прием по ПРСР 2014-2020 г.
Йотов Консулт ЕООД информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че Министерството на земеделието,...

Пререгистрация на земеделски производители
На 25.05.2017 се очаква възможност за земеделски производители, които са изпуснали срока за...

Стартира процедура "Обучения за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Стартира процедура "Обучения за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г....

Нова процедура в подкрепа за развитие на социалното предприемачество
Българските работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания,...

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства
От 24 февруари 2017 започна приемът на проекти по мярка 2.2 „ Продуктивни инвестиции в...