Министерство на образованието, младежта и науката

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Министерство на образованието, младежта и науката

Започва прием на проекти по процедура „Добри и безопасни условия на труд“
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна...

Процедура „Добри и безопасни условия на труд” по ОП „Развитие на човешките ресурси” се очаква да стартира през месец април
С безвъзмездна финансова помощ, работодателите могат да осигурят безопасни условия на труд в...

Важно за кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015"
Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на...

Ранкинг от точки по подмярка 4.2 за преработвателите
  Към настоящия момент ранкингът от точки, над който проектите по подмярка 4.2 "Инвестиции в...

Българските предприятия могат да подобрят енергийната ефективност на своите промишлени системи с безвъзмездно финансиране
Микро, малки и средни предприятия могат да получат до 1, 5 милиона лева за насърчаване изпълнението...