Министерство на образованието, младежта и науката

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Министерство на образованието, младежта и науката

Ранкинг от точки по мярка 6.1, позната като "Млад фермер"
Към настоящия момент ранкингът от точки, над който проектите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за...

Йотов Консулт във Варна
Експертите на "Йотов Консулт"  ще бъдат в град Варна на 05.09.2015г. Всички, които желаят...

Къщи за гости, автосервизи, услуги и търговия в малки общини
Програма със 75% безвъзмездна финансова помощ ще подпомага изграждането и оборудването на къщи за...

Предстои прием за млекопреработватели, месопреработватели, мелници и консервни предприятия
Предстои прием за преработватели в следните сектори с до 60% безвъзмедно финансиране: 1. мляко и...

Проект на Йотов Консулт по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е класиран на първо място
Проект "Реконструкция на отоплителната инсталация в общинска администрация Белоградчик" по програма...