Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програми и срокове


Йотов Консулт в Пловдив
Екипът на "Йотов Консулт" продължава информационните семинари в страната. Експерти на "Йотов...

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020г.
Съгласно проекта на индикативната годишна работна програма по Програма за морско дело и рибарство...

Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: подобряване на условията за равен достъп...

Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение
Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите...

Йотов Консулт в Стара Загора
На 16.09.2015г. "Йотов Консулт" провежда безплатен семинар на тема "Безвъзмездна помощ в подкрепа...