Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Програми и срокове


Работодателите могат да подобрят организацията и условията на труд в своите предприятия с безвъзмездно финансиране
Работодатели от цялата страна могат да получат безвъзмездно финансиране до 391  166 лева, за...

Проекти за устойчив туризъм могат да се реализират в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил
Регионалните и местни администрации, обществени културни институти, неправителствени организации и...

Преработвателите на мляко и млечни продукти могат да получат безвъзмездна финансова помощ
Предстои прием на проекти на предприятия в сектор мляко и млечни продукти, чрез които...

Предприятията, преработващи плодове, зеленчуци и гъби могат да се възползват от безвъзмездно финансиране
Микро, малки, средни и големи предприятия, както и земеделски производители могат да кандидатстват...

Увеличаване на бюджета по схема "Ново работно място 2015"
Във връзка с големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП...