3 млрд. лв.от еврофондове до края на 2011г.

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

3 млрд. лв.от еврофондове до края на 2011

До края на годината ще бъдат изплатени 3 млрд. лева по оперативните програми, което е 20% от цялото еврофинансиране за България. Това съобщи министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на конференция за конкурентоспособността на икономиката и усвояването на еврофондовете. Дончев каза, че към днешна дата по седемте оперативни програми са платени около 1,755 млрд. лв. или около 11,3% от планираната сума. Министърът посочи, че потенциалът за опростяване на процедурата по еврофондовете е изчерпан и страната се нуждае от принципно нов процес. По думите му, елемент от него е електронното кандидатстване и отчитане, което ще е факт в средата на годината. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков съобщи, че ОП"Конкурентоспособност" към 31 март са платени 462 млн. лв. или 20,32% от средствата по програмата. Сключени са 959 договора за 940 млн. лв. До края на годината целият бюджет на програмата ще бъде "отворен" и 100 млн. евро от него ще се платят на бенефициентите, каза министърът.

Безвъзмездна финансова помощ за земеделските стопанства със стандартен производствен обем в границите между 6000 евро и 7999 евр
За началото на месец август тази година е планиран прием на заявления за подпомагане по подмярка...

Прекратяват се процедури „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на...

Стартира процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
"Йотов Консулт" ЕООД уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че Главна дирекция „...

На вниманието на кандидатите по процедура „Обучения за заети лица“
Йотов Консулт информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за...

Финансиран проект по схема "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"
С помощта на експертите на "Йотов Консулт" бе одобрен проект на ЕТ "Фиш - Тони Тодоров". ЕТ "Фиш -...