Общините губят заради нарушения по европроекти

Йотов Консулт - вашият Европейски партньор


Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти ...

Общините губят заради нарушения по европроекти

Опорочени процедури за възлагане на обществени поръчки са основната причина за наложени финансови корекции по около 130 договора по европроекти, посочи пред журналисти в Пампорово министър Томислав Дончев, цитиран от БТА. Той участва в провеждаща се в курорта работна среща с областните управители на тема "Финансиране на проекти по Европейски програми".

Според министъра по управление на средствата от ЕС, в няколко от случаите финансовите корекции са приблизително колкото размера на общия бюджет на санкционираната община. Определените досега финансови корекции са на стойност не по-малко от 26 милиона лева, уточни министър Дончев.

Според приетата през миналата година методика за финансови корекции се орязва част от финансирането по даден проект, ако при проверка се установят нарушения. Проектът може да продължи с дофинансиране от страна на общината, ако нарушението е открито в хода на изпълнение на проекта, допълни Томислав Дончев. По негова преценка в над 80 процента от случаите с наложени финансови корекции става дума за опорочени процедури по възлагане на обществени поръчки от страна на общините.

Според министъра при нищожна част от коригираните договори се касае за злоупотреби и тези казуси са изпратени в прокуратурата. Преобладаваща част от случаите са свързани с недостатъчен административен капацитет, липса на опит, непознаване на законодателството и лоши практики на дадената община, смята Томислав Дончев.

Той посочи като пример заложени условия в обществена поръчка, в които общината е поискала изпълнителят на обекта да има оборот шесткратно повече от размера на поръчката. При друг случай дадена община е била заплашена да получи финансова корекция за над 3.5 милиона лева заради изискването кандидатите да имат изградени подобни обекти в страни от ЕС, което се третира като дискриминация заради ограничението обектите да са именно в европейски държави. По част от наложените финансови корекции тече съдебна процедура по обжалване.

Когато българският одитиращ орган сам установи нарушенията по европроекти и наложи финансова корекция европейските средствата не се губят. Тези пари могат да бъдат изхарчени за други проекти по съответната европейска програма. Ако финансовата корекция е наложена от Брюксел парите обаче се губят.

През изминалата година по оперативните програми на ЕС България е усвоила 1.1 милиарда лева, съобщи наскоро Дончев. Най-късно до края на май трябва да заработи компенсационният фонд, с пари от който ще се покриват нарушения на общините по европроекти. Бюджетът му ще бъде между 30 млн. и 70 млн. лв. годишноСхема за финансиране на проекти за закупуване на електромобили
Нова покана  за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили...

Безвъзмездна финансова помощ за земеделските стопанства със стандартен производствен обем в границите между 6000 евро и 7999 евр
За началото на месец август тази година е планиран прием на заявления за подпомагане по подмярка...

Прекратяват се процедури „Развитие на социалното предприемачество“ и ”Подкрепа за предприемачество”
Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на...

Стартира процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"
"Йотов Консулт" ЕООД уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че Главна дирекция „...

На вниманието на кандидатите по процедура „Обучения за заети лица“
Йотов Консулт информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за...